Kunst i kirken

Hvorfor kunst i Skæring Kirke?

Udstillingerne dækker 3 formål

1) At give - primært lokale - kunstnere mulighed for at afprøve evner og talent med en seperat
udstilling, som i en periode på 6-8 uger ses af et meget varieret publikum, som i den forløbne
periode passerer gennem våbenhust på vej til kirkerummet og/eller den store sal.

2) At give menigheden muligheden for at se varieret kunst hen over året.

3) At give gæster udefra en tilsvarende mulighed

 

Vi har 8 kuraterede udstillinger i løbet af året, som foregår dels i salen og dels i våbenhuset.

Hver søndag efter gudstjensten mødes en stor del af kirkegængerne i den store sal til "kirkekaffen",
hvor kirkegængerne har mulighed for at få en kop kaffe og en lille snak om "siden sidst" m.m.
Herudover er der mulighed for at nyde den aktuelle udstilling.

Ferniseringen af den aktuelle udstillingen indledes i forlængelse af "kirkekaffen".

Et par dage før ferniseringen ophænges kunsten i et samarbejde mellem kunstner og kirkens kunst-
udvalg - og ligeledes nedtageningen af kunsten ret efter udstillingens ophør.

Indtil videre har vi haft godt 130 udstillinger i Skæring Kirke.

 

Ønsker du at udstille i Skæring Kirke?
Du kan kontakte Kunstudvalget for at høre mere om dine muligheder for at udstille i Skæring Kirke.

Charlotte Schiøtz
Mail: charlotte@schioetz.dk

Claus Holm
Mail: clausholm@hotmail.com