Læsekredse

Læsekreds for mænd

Læsekredsen for mænd skal ikke ses i modsætning til kvinder men i en erkendelse af,
at de fleste litteratur- og læsekredse alene har kvinder som medlemmer.

Derfor dette forum for læsende mænd.
Skønlitteraturen er vores emne. Og forhåbentlig kan det, vi sammen har læst,
danne baggrund for gode, spændende og indsigtsfulde samtaler.

Kontakt
Carsten Clemmensen
Mail: chcl@km.dk
Tlf. 30 31 01 96

Bogormen

Læsekredsen er deltagerstyret. 
Vi finder i fællesskab frem til de bøger, vi gerne vil læse. 
Når vi mødes, taler vi om forfatteren og bogen og perspektiverer til egne liv og erfaringer
i en åben, afslappet og hyggelig atmosfære.

Vi mødes 2. onsdag hver måned fra kl. 15.30 - 17.00

Alle er velkomne Der er dog et max antal deltagere på 10 personer.

Kontakt
Ann Færge 
Mail: annogfinn@hotmail.com
Tlf. 40 64 50 40