Frivillig ved gudstjenester

    • Kirkebil
    • PowerPoint
    • Nadveruddeling
    • Læsning af bibeltekst
    • Livestreaming

Kirkebil

Der er brug for frivillige til at hente gangbesværede, som ikke selv kan komme til gudstjeneste.​
- Du skal hente den gangbesværede ved hjemmet, køre vedkommende i kirke og hjem igen efter gudstjenesten.
- Du skal hjælpe i det omfang, du har tid og overskud. Der bliver sendt en liste ud med datoer for et halvt år, så du kan planlægge det ind i dine øvrige planer.
Kontakt
Karen Madsen
Tlf. 2163 4878
Mail: karenbachmadsen@gmail.com

PowerPoint

Vi viser altid gudstjenestens forløb på skærmene i kirken, så alle har mulighed for at følge med, så vi har brug for frivillige til at styre PowerPoint undervejs.
- Du skal ikke selv udarbejde præsentationen, men skifte dias undervejs. Du skal møde 30 min. før gudstjenesten og gøre computeren klar.
- Du skal hjælpe ca. 5 gange om året og kan bytte med en anden, hvis du bliver forhindret.
Kontakt
Karen Togsverd
Tlf. 4035 0228
Mail: kth@km.dk

Nadveruddeling

Hvis præsten selv uddeler både brød og druesaft, trækker gudstjenesten i langdrag, så der er brug for frivillige hænder til at dele brød ud under nadveren.
- Du uddeler brød til alle nadvergæster og siger til hver enkelt "dette er Jesu Kristi legeme".
- Du skal hjælpe ca. 5 gange om året og kan bytte med en anden, hvis du bliver forhindret.
Kontakt
Karen Togsverd
Tlf. 4035 0228
Mail: kth@km.dk

Læsning af bibeltekst

Det giver variation og større oplevelse af delagtighed for den øvrige menighed, når frivillige læser en bibeltekst i gudstjenesten, end hvis præsten læser alle tekster.
- Du læser gudstjenestens første bibellæsning i en mikrofon. Du modtager teksten på mail nogle dage forinden, så du kan øve dig hjemmefra.
- Du skal hjælpe ca. 5 gange om året og kan bytte med en anden, hvis du bliver forhindret.
Kontakt
Karen Togsverd
Tlf. 4035 0228
Mail: kth@km.dk

Livestreaming

Vær med til at livestreame gudstjenester fra kirken sammen med en lille gruppe livestreamere. Livestreaming giver borgere i sognet mulighed for at sidde hjemme og stadig være en del af en lokal gudstjeneste. 
- Du kan sætte livestreamingen i gang et par søndage om året.
- Du kan være med til at idéudvikle det tekniske.
Kontakt
Rebecca Stevn
Tlf. 2427 9744
Mail: akm@skaeringkirke.dk