Begravelse og bisættelse

Hvem skal jeg kontakte?

Kontakt kirkekontoret vedrørende begravelse eller bisættelse.

KIRKEKONTORET
Jørgen Clevins Gade 33
8200 Lisbjerg, Aarhus N
Tlf.: 51 81 13 44
Mail: skaering.sogn@km.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag kl. 9.00-11.00

KIRKEKONTORET BETJENER
Skejby, Lisbjerg, Trige, Ølsted, Spørring, Todbjerg , Mejlby, Hjortshøj, Egå og Skæring sogne.

Samtale med præsten

HAR DU BRUG FOR AT TALE MED EN PRÆST?
Du kan tale med en præst om alt, især om tro og eksistens - du er velkommen til at henvende dig. Præsten har tavshedspligt.

Vi kommer også gerne på besøg i sognet. Det gælder ikke mindst hos mennesker, der er syge, eller som på grund af alder eller svækkelse ikke kan komme ud. Vi besøger også gerne mennesker fra sognet, som er indlagt på sygehus.

Hvis nogen har kendskab til personer, som er på sygehus eller ligger syge i hjemmet, og som gerne vil have besøg af præsten, opfordres de til at henvende sig til en af præsterne. Præsterne kan ikke vide alt, men de kan få det at vide.

Det samme gælder, hvis nogen fra sognet ønsker en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet. Det er ikke til ulejlighed. Det er en del af præsternes arbejde.

FØDSEL & DÅB

Hvornår kan mit barn blive døbt, og hvem skal jeg kontakte?

KONFIRMANDER

Hvad går konfirmandforberedelsen ud på, og hvornår skal mit barn konfirmeres?

VIELSE

Vi vil gerne giftes i Skæring Kirke - hvad gør vi?

BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE

Jeg er pårørende - hvem kontakter jeg?

INDMELDELSE OG UDMELDELSE

Jeg vil gerne indmeldes/udmeldes af Folkekirken - hvad gør jeg?

KONTAKT OS

Kontaktoplysninger på sognepræster, menighedsråd samt medarbejdere i Skæring Kirke.