BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE

Vedrørende begravelse eller bisættelse:
Kontakt kirkekontoret eller sognepræsten.

KORDEGNEKONTORET

Jørgen Clevins Gade 33
8200 Lisbjerg, Aarhus N

Tlf.: 5181 1344
Mail: skaering.sogn@km.dk

Kordegnekontorets åbningstider:
Mandag til fredag kl. 9.00-13.00
Onsdag kl. 15.00-17.00

Kontoret betjener Skejby, Lisbjerg, Trige, Ølsted, Spørring, Todbjerg , Mejlby, Hjortshøj, Egå og Skæring sogne.

SOGNEPRÆST

Foto af sognepræst Karen Togsverd

Karen Togsverd Hansen
Skæring Kirkevej 5
8250 Egå
Tlf.: 40350228
Mail: kth@km.dk

SAMTALE MED PRÆSTEN

HAR DU BRUG FOR AT TALE MED EN PRÆST?

Du kan tale med en præst om alt, især om tro og eksistens - du er velkommen til at henvende dig. Præsten har tavshedspligt.

Vi kommer også gerne på besøg i sognet. Det gælder ikke mindst hos mennesker, der er syge, eller som på grund af alder eller svækkelse ikke kan komme ud. Vi besøger også gerne mennesker fra sognet, som er indlagt på sygehus.

Hvis nogen har kendskab til personer, som er på sygehus eller ligger syge i hjemmet, og som gerne vil have besøg af præsten, opfordres de til at henvende sig til en af præsterne. Præsterne kan ikke vide alt, men de kan få det at vide.

Det samme gælder, hvis nogen fra sognet ønsker en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet. Det er ikke til ulejlighed. Det er en del af præsternes arbejde.