SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDET

Formålet med Skole-Kirke-samarbejdet er at styrke det lokale samarbejde mellem Skæring Skole og Skæring Kirke.

Kristendomskundskab handler, som ordet siger, om kundskab, det vil sige viden, indsigt og forståelse af kristendommen, og det er denne faglige udfordring, som vi gerne vil deltage i. Skolen og Folkekirken er stadig solide bærende kulturinstitutioner i den danske samfund, og vi finder det naturligt, at vi hjælper hinanden ud fra hver vores udgangspunkter.

Samarbejdet bygger på den danske folkeskoles formålsparagraf §1, der blandt andet siger, at eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, herunder kristendommen, samt § 6, der fastslår, at kristendomkundskabsundervisningens centrale indhold er den luthersk-evangeliske kirke.

Vi arbejder ud fra de kompetenceområder, som fremgår af fælles mål for faget.
Eleverne vil ikke blive involveret i religiøse handlinger; såsom bøn eller altergang, og der vil ikke forekomme forkyndelse. Derfor kan alle elever sagtens deltage i projekter og undervisning; også elever med anden religiøs baggrund eller elever uden nogen religiøs baggrund overhovedet.

Ved at sætte elevens læring i centrum og udvikle fagets didaktik vil vi give vores bidrag til en mere varieret skoledag, der både inddrager kreativitet, bevægelse og fordybelse.

Ønsker I at komme på besøg eller har I ideer eller ønsker til undervisningstilbud, vil vi gerne kontaktes.

Læs om vores undervisningstilbud for skoleåret 2022-2023 her.

Kontakt
Marianne Houmøller-Jørgensen, Kirke- og kulturmedarbejder
kk@skaeringkirke.dk / tlf. 5141 4003