MENIGHEDSRÅD

 

Formand
Svend Børge Jensen

Tlf.: 2021 3211
Mail: sb@munkebakkevej.dk

Jeg brænder meget for gudstjenesten, gerne i forskellige udgaver og former, men at vi alle bliver mødt af Guds ord på en måde, så det taler til os i vores hverdag. Gudstjenesten er jo inderst inde et møde mellem Gud og det enkelte menneske. 
At være med til at skabe et godt samarbejde i menighedsrådet selvom vi ikke altid er enige, men at vi lytter, respekterer og bøjer os mod hinanden.
Ligeså at være med til at skabe et godt samarbejde med præsterne og alle de ansatte, så de kan føle sig trygge i deres arbejde og vide, at menighedsrådet står bag dem. 

 

Næstformand
Hans Lavdal Jakobsen

Mail: hanshome@earmaster.com

Jeg er civilingeniør fra DTU og har i 20 år været ejerleder af firmaet EarMaster, som laver software til musikere.
I en kaotisk verden fuld af meningsløshed er kirken og dens værdier et livsfundament, som jeg gerne vil gøre mere synlig i Skæring.
Jeg ønsker, at alle i Skæring må opleve den ro, tryghed og mening, som kirkens rammer og troen på Gud giver.

Kontaktperson
Jytte Kusk
Mail: kontaktperson@skaeringkirke.dk

Jeg er uddannet klassisk musiker, blokfløjtenist fra Det fynske Musikkonservatorium. 
Har undervist ved Det Fynske Musikkonservatorium og været kirkesanger ved Nr. Lyndelse Kirke, Fyn. Underviser ved Aarhus Musikskole og været korleder for Børne- og Ungdomskoret ved Brabrand- og Sdr. Aarslev Kirker. Nu freelance musiker.
Jeg vil arbejde for Skæring Kirke som et kristent og kulturelt kraftcenter i et stærkt fællesskab, der rækker direkte ud til menigheden, og hvor musikken spiller en central rolle.

Kasserer
Karsten Madsen

Mail: karstenmadsen51@gmail.com

For mig er kristen tro udgangspunkt for kirkens liv. Med min baggrund vil jeg gerne være med til at tage ansvar for, at menighedens liv og vækst har gode vilkår i Skæring.
Jeg mener, at alle gode kræfter i sognet skal tale og arbejde sammen om kristen forkyndelse for børn og unge.
Jeg håber, at kirken ved samarbejde også kan komme trængende i møde.
Således er fællesskab i Skæring Kirke – og i en bredere forstand – vigtigt for menighedens liv.

Inger Ubbesen
Mail: ingerubbesen@gmail.com

Har arbejdet med musik og pædagogik i folkeskolen og på læreruddannelsen.
Som medlem af menighedsrådet vil jeg gerne arbejde for at videreudvikle traditioner og tiltag for det kirkelige arbejde, som handler om at skabe meningsfulde fællesskaber, så kirken er et sted, hvor vi kan mødes, inspireres, beriges og tale sammen om det, der betyder noget for ’det gode liv’.
I den forbindelse ser jeg kunsten – musik, litteratur, film, billeder som livgivende og væsentlige inspirationskilder.

Søren Christensen
Mail: swcfdf@gmail.com

Jeg er klar til at tage en periode mere i menighedsrådet. Jeg ønsker, at vi har en kirke, hvor alle føler sig velkomne.
Verdens bedste budskab forkyndes i kirken og det vil jeg gerne, i et samarbejde med de ansatte, de øvrige i menighedsrådet og frivillige, være med til at udbrede.
I sidste periode har vi arbejdet med gudstjenesten og jeg synes det er et spændende arbejde - at alle kan få noget ud af at komme. Nye salmer, ord som giver håb, ikke for mange bønner men få gode.
Alle i Skæring skal have mulighed for at møde kirkens budskab – og rigtig mange ved hvad der sker gennem god kommunikation.
Vi skal udnytte den gode udenomsplads rundt om kirken med friluftsgudstjenester, høstfestival, fællessang i kirkehaven og en stor blomstereng så der også er plads til insekter.
At vi arbejder med og bliver inspireret af vores venskabsmenighed i Kyerwa i Tanzania.

Bygningskyndig
Børge Kludt Nissen

Mail: bn@koknissen.dk

Min erhvervsbaggrund er som rådgivende bygningsingeniør.
Jeg brænder for natur, kultur, miljø, musik og kunst. Emner, der har fyldt og stadig fylder i et omfattende etableret netværk og aktiviteter i mit engagement i mange af lokalsamfundets foreninger.
Det er mit håb, at mine kompetencer kan bidrage til at udvikle og styrke, det gode arbejde for fællesskabet Skæring Kirke praktiserer i vores lokalområde.

Claus Holm
Mail: clausholm@hotmail.com

Jeg er ny i menighedsrådet og jeg ønsker at arbejde for at gøre kirken til et endnu større aktiv i lokalsamfundet end den er i dag.
Skæring Kirke er en meget aktiv kirke, og jeg håber at kunne være med til at udvikle yderligere tilbud således, at kirken kan give større mening for den enkelte i hverdagen.

Ole Steen Hansen
Mail: osh.egevej@gmail.com

Vi flyttede til egnen for et par år siden og er blevet glade for at komme i Skæring kirke. Grunden til det var/er:
- Man mærker, man er velkommen.
- Kirkerum og lokaler er rare at være i.
- Begge dele hænger sammen med engagerede ansatte og frivillige.
- Der er arbejdet med de små detaljer i gudstjenesten, så alle kan følge med.
- Forkyndelsen binder hverdagens liv og Bibelens univers godt sammen.
- God musiktradition – høj kvalitet uden at være ”højtsvævende”. 
- Alsidige aktiviteter/møder/foredrag.
Alt det har menighedsrådet en vigtig opgave i at støtte og give rum for. Den opgave løser vi ved ansættelser, ved prioritering af økonomi, ved evalueringer af aktiviteter og idéudvikling i diverse udvalg (det sidste hænger nøje sammen med at lytte til dem, der kommer – og til dem, der af en eller anden grund endnu ikke kommer!).

   KALENDER