PRÆSTERNES SIDE

Foto af sognepræst Karen Togsverd

 

Sognepræst Karen Togsverd Hansen
Kirkebogsførende
Skæring Kirkevej 5
8250 Egå
Tlf.: 4035 0228
Mail: kth@km.dk

 


Sognepræst Simon Nøddebo Balle
Tlf. 2964 5833
Mail: snb@km.dk

 

Foto af sognepræst Carsten Clemmensen

 

Sognepræst Carsten Clemmensen
Tlf.: 3031 0196
Mail: chcl@km.dk

 

 

 

SAMTALE MED PRÆSTEN

HAR DU BRUG FOR AT TALE MED EN PRÆST?

Du kan tale med en præst om alt, især om tro og eksistens - du er velkommen til at henvende dig. Præsten har tavshedspligt.

Vi kommer også gerne på besøg i sognet. Det gælder ikke mindst hos mennesker, der er syge, eller som på grund af alder eller svækkelse ikke kan komme ud. Vi besøger også gerne mennesker fra sognet, som er indlagt på sygehus.

Hvis nogen har kendskab til personer, som er på sygehus eller ligger syge i hjemmet, og som gerne vil have besøg af præsten, opfordres de til at henvende sig til en af præsterne. Præsterne kan ikke vide alt, men de kan få det at vide.

Det samme gælder, hvis nogen fra sognet ønsker en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet. Det er ikke til ulejlighed. Det er en del af præsternes arbejde.